Πως Δουλεύουμε...

Πρώτο Στάδιο

Στο πρώτο ραντεβού πραγματοποιείται συνέντευξη με τους γονείς η οποία περιλαμβάνει ένα βασικό ατομικό και οικογενειακό ιστορικό. Εν συνεχεία μέσα από στοχευμένες ερωτήσεις συγκεντρώνονται οι απαραίτητες πληροφορίες για το παιδί.

Δεύτερο Στάδιο

Εάν το παιδί διαθέτει ήδη διάγνωση από κάποιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή ΚΕΔΔΥ τότε οργανώνεται από κοινού το ατομικό πρόγραμμα του παιδιού με βάση τις συστάσεις των ειδικών που κατέλληξαν στη διάγνωση.

 

Εάν το παιδί που παραπέμπεται στο κέντρο μας λόγω δυσκολιών που έχουν εντοπιστεί από το σχολικό ή το οικογενειακό περιβάλλον τότε ορίζεται η πρώτη διαγνωστική διαδικασία η οποία μπορεί να περιλαμβάνει συνεδρείες με μια ή περισσότερες ειδικότητες. Έτσι λοιπόν στη πρώτη συνεδρία εντοπίζουμε τα δυνατά σημεία του παιδιού και τις επιμέρους ιδιαιτερότητές του.

Τρίτο Στάδιο

Αφού ολοκληρωθεί η χορήγηση των διαγνωστικών δοκιμασιών, η διεπιστημονική ομάδα καταλλήγει στην κατάρτιση του θεραπευτικού προγράμματος.

Επίσης γίνεται αναλυτική ενημέρωση των γονέων και τους παραδίδονται γραπτώς τα συνπεράσματα της αξιολογητικής διαδικασίας. Τέλος σε συνεργασία με τους γονείς διαμορφώνεται το ατομικό πρόγραμμα του παιδιού.