Τι σημαίνει ο όρος Συμβουλευτική:

Συμβουλευτική είναι η διαδικασία εκείνη με την οποία κατά τρόπο ατομικό ή ομαδικό ένας ειδικός συνεξετάζει μαζί με ένα άτομο θέματα ή προβλήματα που τους απασχολούν και διευκολύνει τη λύση τους.

Η συμβουλευτική διαδικασία βασίζεται κυρίως στην θέληση του ατόμου για προσωπική αναζήτηση. Με τη βοήθεια του συμβούλου το άτομο διερευνά τον εαυτό του παράλληλα και σε συνδθασμό με τα προβλήματα που το απασχολούν.

Τι είναι η Συμβουλευτική Γονέων

Σε αυτή την περίπτωση ο γονέας απευθύνεται σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία (Σύμβουλο) ώστε να ζητήσει την υποστήριξή του σε θέματα που αφορούν το παιδί του ή την σχέση μεταξύ συζύγων. Και τα δύο μέρη, δηλαδή ο σύμβουλος και ο συμβουλευόμενος, δεσμεύονται σε μια προσπάθεια κοινής και ειλικρινούς διερεύνησης της φύσης του προβλήματος και της προσπάθειας αλλαγής των υφιστάμενων συνθηκών.

Ενδεικτικά προβλήματα που ωθούν τους γονείς να ζητήσουν τη βοήθεια ενός ειδικού είναι:

  • Κακή σχολική επίδοση, μαθησιακές δυσκολίες
  • Άρνηση του παιδιού να μελετήσει τα μαθήματά του, σχολική φοβία
  • Προβλήματα συμπεριφοράς (ανυπακοή, επιθετικότητα, ζήλια κα)
  • Κακές σχέσεις με τους συνομήλικούς του
  • Ελλιπής κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού

Επομένως η επαφή με έναν ειδικό ψυχικής υγείας συμβάλει στην ενδυνάμωση του ρόλου κάθε γονέα ώστε ο ίδιος να μπορέσει να βοηθήσει το παιδί του να ωριμάσει συναισθηματικά, να κατανοήσει τη συμπεριφορά του παιδιού του, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις δυσκολίες του και να βελτιώσει την επικοινωνία του με το παιδί.