Ποιοι είμαστε...

Η «Λογοθεωρία» είναι ένα εξειδικευμένο επιστημονικό – παιδαγωγικό κέντρο λόγου και μάθησης που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους που παρουσιάζουν μαθησιακά, αναπτυξιακά, κινητικά και νευρολογικά ελλείμματα.

Επιπροσθέτως, στο κέντρο μας υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ώστε να στηρίζονται παιδιά που παρουσιάζουν ψυχολογικές δυσκολίες καθώς και να παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες στις οικογένειές τους.

Βασική αρχή που διέπει τη λειτουργία του κέντρου μας είναι ο απόλυτος σεβασμός της προσωπικότητας του κάθε παιδιού και της οικογένειάς του.

Η αμέριστη αγάπη μας για τα παιδιά οδήγησε στη δημιουργία μιας διεπιστημονικής ομάδας ικανή να καθορίσει και να εφαρμνόσει έγκυρα εξατομικευμένα διαγνωαστικά και θεραπευτικά προγράμματα.

Στόχος μας είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλων των παιδιών, η επίτευξη των προσωπικών τους στόχων και η διευκόλυνση της καθημερινότητάς  τους.

Όλα αυτά πραγματοποιούνται μέσα από την τακτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος για το κάθε παιδί παράλληλα με συνεχή ενημέρωση της οικογένειας.

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ