Λίγα λόγια για εμάς...

Η «Λογοθεωρία» είναι ένα εξειδικευμένο επιστημονικό – παιδαγωγικό κέντρο λόγου και μάθησης που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους που παρουσιάζουν μαθησιακά, αναπτυξιακά, κινητικά και νευρολογικά ελλείμματα

Πως δουλεύουμε...

Αξιοποιούμε τις δυνατότητες όλων των παιδιών, επιτυγχάνουμε τους προσωπικούς τους στόχους και  διευκολύνουμε την καθημερινότητά  τους.

Πρώτο Στάδιο

Στο πρώτο ραντεβού πραγματοποιείται συνέντευξη με τους γονείς η οποία περιλαμβάνει ένα βασικό ατομικό και οικογενειακό ιστορικό. Εν συνεχεία μέσα από στοχευμένες ερωτήσεις συγκεντρώνονται οι απαραίτητες πληροφορίες για το παιδί.
READ MORE

Δεύτερο Στάδιο

Εάν το παιδί διαθέτει ήδη διάγνωση από κάποιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή ΚΕΔΔΥ τότε οργανώνεται από κοινού το ατομικό πρόγραμμα του παιδιού με βάση τις συστάσεις των ειδικών που κατέλληξαν στη διάγνωση.
READ MORE

Τρίτο Στάδιο

Αφού ολοκληρωθεί η χορήγηση των διαγνωστικών δοκιμασιών, η διεπιστημονική ομάδα καταλλήγει στην κατάρτιση του θεραπευτικού προγράμματος.
READ MORE

Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και την αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου, της ομιλίας και της επικοινωνίας.

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη που παρέχει εξειδικευμένη θεραπεία για να βοηθήσει το άτομο να αναπτύξει, να επανακτήσει ή να διατηρήσει τις απαραίτητες δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Με τον όρο λοιπόν «Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής» αναφερόμαστε σε εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και εξειδικευμένες μεθόδους διδασκαλίας που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τις ικανότητες μάθησης του παιδιού, να διευρύνει το γνωστικό επίπεδο και να ενισχύσει την εμφάνιση της επιθυμητής συμπεριφοράς.

Ψυχολογική Υποστήριξη

Η Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιών και εφήβων ασχολείται με συναισθηματικές και συμπεριφοριστικές δυσκολίες. Συγκεκριμένα ο παιδοψυχολόγος ανταποκρίνεται:

Συμβουλευτική Γονέων

Συμβουλευτική είναι η διαδικασία εκείνη με την οποία κατά τρόπο ατομικό ή ομαδικό ένας ειδικός συνεξετάζει μαζί με ένα άτομο θέματα ή προβλήματα που τους απασχολούν και διευκολύνει τη λύση τους.

Η ομάδας μας

Η Επιστημονική Ομάδας μας απαρτίζεται από:

  • Ψυχολόγους
  • Παιδοψυχολόγους
  • Λογοθεραπευτές
  • Εργοθεραπευτές
  • Ειδικούς Παιδαγωγούς
  • Υπάρχει επίσης συνεργασία με Παιδίατρο, Παιδονευρολόγο και Παιδοψυχίατρο

 

Επιστημονική Υπεύθυνη

Ελισάβετ Σαββούρα

Φιλόλογος – Ειδική Παιδαγωγός

MSC Επιστήμες Αγωγής – Ειδική Εκπαίδευση